SUCHY LÓD

Suchy lód jest używany nie tylko do chłodzenia.
W zasadzie jego użycie jest zależne od wyobraźni
i indywidualnych potrzeb. Stosowany w między innymi:

Transporcie żywności, produktów farmaceutycznych
oraz chemicznych, gdzie istotną rolę odgrywa
utrzymanie produktów w niskiej temperaturze
oraz zapobiegnięcie rozwijaniu się grzybów i bakterii.

Cateringu, by utrzymać niską temperaturę żywności
bez konieczności stosowania urządzeń mechanicznych.
Cechą charakterystyczną jest brak skutków ubocznych
w postaci wody powstałej w wyniku topnienia
lodu wodnego.

Czyszczeniu, gdzie proces sublimacji suchego lodu
powoduje usunięcie zanieczyszczenia z danej
powierzchni bez skutków ubocznych
i zanieczyszczania powietrza.

Laboratoriach, w celach zamrażania preparatów
biologicznych oraz schładzania przegrzanej aparatury
badawczej bez ryzyka wystąpienia zwarcia.

Odlewnictwie metali jako środek wiążący.

Kurczeniu elementów metalowych, tak aby można
je było spasować, np. przy wkładaniu wału w łożysko.

Ochronie przeciwpożarowej, by wyeliminować tlen
ze strefy spalania instalacji elektrycznej, jednocześnie
chłodząc obszar paleniska.

Uprawach szklarnianych, używając dwutlenku węgla
w celu usprawnienia procesu fotosyntezy.

CECHY SUCHEGO LODU
01/ Przyjazny dla środowiska
02/ Temperatura: -78.5 *C
03/ Bezzapachowy
04/ Niepalny
05/ Obojętny smak
06/ Produkt naturalny
07/ Produkt nietoksyczny
08/ Sublimacja w gaz bez pozostałości