Regulacje prawne dotyczące przewozu żywności

Polskie i unijne prawo ściśle określa warunki przewozu żywności. Restrykcyjne przepisy nakładają zarówno na samych producentów, jak i przewoźników obowiązek spełnienia licznych norm technicznych i organizacyjnych regulowanych przez międzynarodową umowę ATP oraz rozporządzenie (WE) 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Jak w świetle prawa powinien przebiegać transport produktów spożywczych?

Transport żywności od strony prawnej

Jednym z głównych celów tak szczegółowej regulacji przewozu żywności jest przede wszystkim zachowanie jej świeżości. Nieprawidłowe warunki w trakcie transportu mogą nie tylko obniżać jakość produktów, ale także doprowadzić do ich zepsucia, tym samym narażając producenta na straty rzędu nawet kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych.

Wspomniana umowa ATP dokładnie określa, w jakich temperaturach i w jaki sposób należy przewozić produkty spożywcze. W przypadku żywności szybko psującej się, np. mięsa, ryb, jaj, świeżych warzyw i owoców czy mleka, należy wykorzystać chłodnię lub

kontener izotermiczny

. Ich głównym zadaniem jest zagwarantowanie produktom spożywczym stałej, kontrolowanej temperatury przechowywania oraz przedłużenie ich świeżości. Należy również pamiętać, że przewóz pożywienia może odbywać się wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego pojazdach, na których umieszczono odpowiednie oznaczenia literowe. Same produkty spożywcze powinny znajdować się w pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Jakie przykładowe temperatury transportu żywności są zalecane przez umowę ATP?

Kontenery izotermiczne

i inne pojemniki powinny umożliwiać zachowanie +6°C w przypadku masła, -18°C podczas przewozu ryb zamrożonych lub głęboko mrożonych oraz +4°C w trakcie dostawy drobiu czy dziczyzny.

Kontenery izotermiczne NAVI2 - przewóz żywności zgodny z przepisami

Oferowane przez NAVI2

kontenery izotermiczne

na

suchy lód

umożliwiają zgodny z obowiązującym prawem transport żywności w temperaturze kontrolowanej. Każdy z nich posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości TÜV gwarantujący najwyższy standard wykonania. Co więcej, wzbogacenie pojemników o funkcjonalne udogodnienia, takie jak lekka konstrukcja, stalowe elementy czy odporność na działanie warunków atmosferycznych, zapewnia nie tylko właściwe zabezpieczenie żywności w trakcie przewozu, ale także komfort użytkowania

kontenerów izotermicznych.