Regulacje prawne dotyczące przewozu żywności

Polskie i unijne prawo ściśle określa warunki przewozu żywności. Restrykcyjne przepisy nakładają zarówno na samych producentów, jak i przewoźników obowiązek spełnienia licznych norm technicznych i organizacyjnych regulowanych przez międzynarodową umowę ATP oraz rozporządzenie (WE) 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Jak w świetle prawa powinien przebiegać transport produktów spożywczych?
WIĘCEJ...

Kontenery izotermiczne - gwarancja niskich temperatur w każdych warunkach

Kontenery znalazły swoje zastosowanie zarówno w przechowywaniu, jak i transporcie towarów wrażliwych na zmiany temperatury. Jednak przewóz i magazynowanie każdej grupy produktów został ściśle określony przez przepisy prawa, a tym samym na producentów i przewoźników nałożono wymóg stosowania określonych, zapewniających odpowiednie warunki rozwiązań.
WIĘCEJ...

Transport w branży spożywczej

Specyficzną cechą branży spożywczej jest fakt że świeżość towaru odgrywa kluczową rolę. Źle przetransportowany towar nie nadaje się do użytku. Dlatego w kwestii transportu branża spożywcza cały czas stoi przed dużym wyzwaniem. Oczywiście wraz z rozwojem technologii wzrosła szybkość i jakość transportu.
WIĘCEJ...

Zastosowania suchego lodu

Suchy lód to fascynująca substancja która ma coraz więcej zastosowań. Zanim jednak przejdziemy do przykładów wykorzystania suchego lodu w przemyśle, przyjrzyjmy się właściwościom tej substancj
WIĘCEJ...